Nieuws

Gisteravond is de nieuwe gemeenteraad van gemeente Dantumadiel geïnstalleerd. Namens Gemeentebelangen Dantumadiel zijn Kees Wielstra, Thealize Kooistra-Roorda en Sara Braaksma ma in de raad gekomen. Wij wensen ze veel succes en wijsheid voor de komende raadsperiode!

Met de verkiezingen al even achter de rug was het dinsdag 29 maart de dag, of eigenlijk avond, om afscheid te nemen van de oude raad. Voor Gemeentebelangen Dantumadiel betekende dat ook het afscheid van Romke en Wietse. Beide heren zaten maar liefst 12 jaar in de raad. Wietse  eerst 8 jaar lang voor de […]

Kandidatenlijst

Kandidatenlijst Gemeentebelangen Dantumadiel definitief: op deze mensen kun je rekenen Damwâld – De kandidatenlijst voor Gemeentebelangen Dantumadiel is definitief. In totaal staan er 23 mensen op de lijst uit de verschillende dorpen. Bekende gezichten maar ook veel nieuwe. Kees Wielstra lijsttrekker Kees Wielstra, momenteel wethouder namens Gemeentebelangen Dantumadiel, werd afgelopen november tijdens de algemene ledenvergadering […]

Feanwalden

Jouw Feanwâlden en Feanwâldsterwâl, hoe denk jij over de toekomst van beide dorpen? Dat was gisteren het thema van de informatieavond welke digitaal werd gehouden door Gemeente Dantumadiel. Door de gemeenteraad is eind vorig jaar geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de brede school met een gymvoorziening. Nieuwbouw biedt ook gelijk een kans voor […]

lijsttrekker

Damwâld – Kees Wielstra is gekozen als lijsttrekker voor Gemeentebelangen Dantumadiel voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de lokale politieke partij.   Kees Wielstra is afkomstig uit Rinsumageast, getrouwd met Alize en vader van Eva en Jens. In 2014 kwam Wielstra de gemeenteraad van Dantumadiel in als […]

Noardeast-Fryslân

GB Dantumadiel opgelucht over beëindigen samenwerking Noardeast-Fryslân: Ambtelijke fusie mislukt   DAMWALD – De ambtelijke fusie die in 2017 is gestart met de vier DDFK-gemeenten, is mislukt onder de vlag van Noardeast-Fryslân. Dat is het harde oordeel van de raadsfractie van Gemeentebelangen Dantumadiel op basis van de recent door bureau &VanDeLaar uitgevoerde evaluatie van de […]

Botniahiem

  Begin maart werd bekend dat camping Botniahiem in Damwâld werd overgenomen door Johannes en Anouk Rosier. Een jong stel, gewoan út Damwâld welke grutsk is te ondernemen op deze mooie plek. Voor Gemeentebelangen Dantumadiel reden genoeg om eens een bezoekje te brengen. Afgelopen 11 september was het zover en ging een delegatie van GBD […]

rugzak wmo dantumadiel

Uitgaan van de kracht van WMO cliënten   Damwâld – In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft Gemeentebelangen Dantumadiel een motie ingebracht over het WMO. Het WMO,  de Wet maatschappelijke ondersteuning, was met een factsheet over de situatie van 2020 een agenda onderwerp op de raadsvergadering.   Uitgaan van iemands kracht in plaats van […]

GBD

Gemeentebelangen Dantumadiel heeft de afgelopen weken contact gezocht met schoolbesturen en leerkrachten in onze gemeente. GBD heeft in haar fractie de wens uitgesproken om aandacht te hebben voor deze doelgroep. Wij beseffen en ervaren zelf ook dat het lesgeven op afstand een zware wissel trekt op ouders, leerkrachten en soms ook op leerlingen zelf. Ouders, […]

Noardeast-Fryslân

Verbetering samenwerking grote kans twee gemeenten De gemeente Dantumadiel wordt niet conform de samenwerkingsovereenkomst bediend door Noardeast-Fryslân. Beide colleges onderschrijven de problemen die geschetst zijn in het onderzoeksrapport van BMC. Ook wordt in datzelfde onderzoeksrapport duidelijk dat de organisatie niet “in control” is en vinden beide colleges dat ze niet goed worden bediend door de […]

Prikkebosk

Damwâld – Gemeentebelangen Dantumadiel is blij met de stedenbouwkundige visie voor de Prikkebosk in Damwâld. Voor het gebied de Prikkebosk heeft gemeente Dantumadiel al langer plannen voor woningbouw. In het zuidoosten van Damwâld ligt de Prikkebosk, tussen de Dammeloane en het Fermanjepaad, een karakteristiek stukje van het Friese Woudlandschap. Op dit moment is de grond voor […]

Romke Postma

Afgelopen 3 december was Romke Postma, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Dantumadiel te zien in een reportage van Nieuwsuur. Deze reportage ging over de rode cijfers waar veel gemeenten momenteel mee te maken hebben. “Gemeenten diep in het rood. Gemeenten gaan de komende jaren miljarden interen op hun reserves. Dat blijkt uit een onderzoek naar de begrotingen […]

Noardeast-Fryslân

Dantumadiel is zelfstandig en blijft dat, voor altijd! Regelmatig zie ik in de media artikelen over de huidige penibele financiële positie van de gemeente Dantumadiel. Daarbij laten de schrijvers het voorkomen alsof het huidige college en de huidige raad daar debet aan zijn. Ook laten ze het voorkomen alsof Dantumadiel veel beter uit zou zijn […]

Broekloane

Broekloane Wâlterswâld geopend. Afgelopen vrijdagmiddag, 30 augustus, was de officiele opening van de vernieuwde Broekloane in Wâlterswâld. Voor de opening moest wethouder Wielstra samen met buurtbewoner Klaas Dillema een lint doorknippen welke werd vastgehouden door de oudste (85 jaar) en jongste bewoner (1 jaar) van de straat. Zowel tijdens als voor de opening van de Broekloane […]

Feanwâlden

MFC Feanwâlden “Vertrouwen in de politiek is weg,” aldus de voorzitter van MFC de Mienskip in Feanwâlden. En dat kunnen wij ons prima voorstellen. De ontwikkelingen richting het nieuwe MFA in Feanwâlden zijn langdradig geweest.  Los van de vraag hoe de plannen en beslissingen rond de Mienskip allemaal tot stand zijn gekomen, want dat is […]

Vivian Tiemersma

Vivian Tiemersma stopt als raadslid Een tijd van komen en  een tijd van gaan. Vanaf 24 september zal mijn raadslidmaatschap beëindigen. Ik ga vanaf 1 oktober in de gemeente Leeuwarden wonen en ik ben daarbij verplicht om ‘mijn’ stokje over te dragen. Het proces naar mijn vervanger is inmiddels gestart en ik kan nu al […]

verkeer en woningbouw Dantumadiel

Wethouders Kees Wielstra (Gemeentebelangen Dantumadiel) en Gerben Wiersma (CU Dantumadiel) in de Weekend Nieuwsshow van RTVNOF over verkeer en woningbouw in Dantumadiel. Foto: RTV NOF Verkeer in Dantumadiel Inwoners van Dantumadiel maken zich zorgen over de verkeerssituatie in Damwâld. Inmiddels is de derde ‘brandbrief’ door de gemeente ontvangen over inrichting van de Haadwei. Wethouder Kees […]

Damwâld

De gemeente Dantumadiel verwijdert binnenkort tijdelijk de stalen hoekmarkeringen op het kruispunt Haadwei- Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld, om de doorstroming van bussen en vrachtverkeer te waarborgen. Sinds de plaatsing enkele weken geleden, ontving de gemeente diverse klachten van ondernemers en van ondernemersvereniging SOD over het kruispunt en de bereikbaarheid van het naastgelegen winkelcentrum en bedrijventerrein. […]

Hoofdweg

Geacht College, in de afgelopen raadsperiode heeft de verantwoordelijk wethouder van het CDA goed werk gemaakt van de herinrichting van de hoofdweg. Nu de klus bijna is geklaard wordt duidelijk dat de nieuwe hoofdweg er mooi bij ligt. Dit is een plus voor Damwald.  Echter, de opmerkingen vanuit GBD toendertijd werden door de CDA wethouder gemakkelijk weggewuifd. Onze […]

Wethouder Kees Wielstra Kansen in Kernen

Wethouder Kees Wielstra van de gemeente Dantumadiel opende donderdag 7 juni 2018 de inloopbijeenkomst van het definitief ontwerp van Kansen in Kernen (KiK) Feanwâlden en het Transferium. Het ging hier om het parkgedeelte en het stationsgebied (transferium). De plannen werden gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. Het was een druk bezochte bijeenkomst met positieve reacties. “De oude provinciale […]

bestuursakkoord

  De coalitiepartijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie hebben met inbreng van alle raadsfracties van Dantumadiel het bestuursakkoord “Ús Dantumadiel” opgesteld. Op maandagavond 14 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. De beoogde wethouders zijn: Kees Wielstra (GBD), Rommy Kempenaar (SL) en Gerben Wiersma (ChristenUnie). Na de verkiezingen van 21 maart 2018 […]

coalitie

Op 16 april 2018 heeft de informateur van de gemeente Dantumadiel, de heer A. Aalberts, tussentijds verslag uitgebracht over de informatieronde aan de gemeenteraadsleden van Dantumadiel. Daaruit kwam naar voren dat een coalitie tussen CDA, ChristenUnie en Sociaal Links als eerste mogelijkheid verkend zou worden. Uit de daarop volgende gesprekken bleek dat deze combinatie geen […]

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Ijsbaan Ikkerwald

Op 1 en 2 maart brachten de mensen van Gemeentebelangen Dantumadiel een bezoekje aan alle zes ijsbaanverenigingen in de gemeente. Als ludieke sponsor-actie schonk Gemeentebelangen elke ijsbaanvereniging 3 grote dozen chocolademelk, met een compliment aan alle vrijwilligers die bij de verenigingen betrokken zijn. In veel gevallen gaat het om vrijwilligers die zich al jarenlang met […]

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN-DANTUMADIEL 2018-1

Woensdag 21 februari trapte het team van Gemeentebelangen Dantumadiel haar campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, door met een bijeenkomst op het terrein bij de Sikkemahal een betoging te houden voor een nieuw duurzaam zwembad. In de laatste maand voor de verkiezingen laat Gemeentebelangen Dantumadiel graag aan de inwoners zien waar de lokale […]

Gemeentebelangen-Dantumadiel zwembad gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018

In 2016 ging het oude zwembad “De Frosk” failliet, waardoor Dantumadiel nu geen zwembad meer heeft. Het overdekte zwembad staat al bijna twee jaar leeg en renovatie is niet meer haalbaar. De inwoners van Dantumadiel hebben een nieuw overdekt zwembad nodig. Nieuw overdekt zwembad in Dantumadiel Eén van de hoogtepunten in het partijprogramma van Gemeentebelangen […]

In Dantumadiel zijn de regels voor verkoopkramen een aantal jaren geleden drastisch aangepast. Het gevolg daarvan is dat de verkoopkraamhouders met elkaar in conflict komen en soms met de vaste winkeliers. De verkoopkraamhouders en de winkeliers vragen al maanden aan wethouder Peterson (FNP) om de regels aan te passen. De wethouder heeft aangegeven dat de […]

De wegen in onze gemeente worden steeds slechter onderhouden. Een aantal wegen zijn al zover verwaarloosd dat de veiligheid in het geding komt. Uit de begroting blijkt dat de inwoners eigenlijk al jaren betalen voor beter onderhoud maar dat voor dat geld niets is gedaan. Vanuit Dantumadeel ‘82 en LLD is dit onderwerp meerdere keren […]

De leden van Gemeentebelangen Dantumadiel hebben op 11 januari de lijst met kandidaten vastgesteld voor de verkiezingen op 21 maart 2018. De leden besloten bijna unaniem over de kandidaten en de posities op de lijst. Nummer 1 op de lijst is de 36 jarige Kees Wielstra uit Rinsumageast. Door zijn achtergrond kent hij het klappen […]

In de eerste ledenvergadering van Gemeentebelangen Dantumadiel is het partijprogramma van de partij vastgesteld. Het programma onderscheidt zich ten opzichte van de programma’s van andere partijen doordat er hele concrete zaken in staan waar de partij zich in de komende periode voor wil inzetten. Programma’s van politieke partijen zijn vaak op hoofdlijnen geschreven, waardoor een […]

De twee lokale politieke partijen Dantumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantumadiel gaan vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verder als één lokale partij. De nieuwe naam van de partij is “Gemeentebelangen Dantumadiel”. In de afgelopen periode is door de besturen van Lagere Lasten Dantumadiel en Dantumadeel ’82 de toekomst van de lokale politieke partijen in […]

Actueel nieuws

Raadsvergaderingen

  1. Raadsvergadering (Dantumadiel)

    4 jul @ 19:30 - 23:00
  2. Raadsvergadering (Dantumadiel)

    5 jul @ 19:30 - 23:00
  3. Raadsvergadering (Dantumadiel)

    27 sep @ 19:30 - 23:00

WORD LID

Dorpvertegenwoordigers
Historie
Skouderklopkes
ANBI

Poll

× Welkom! Stel hier je vraag Available from 07:00 to 23:00

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten