Gemeentebelangen Dantumadiel heeft in elk dorp dorpsvertegenwoordigers. Dorpsvertegenwoordigers zijn de ogen en oren voor Gemeentebelangen Dantumadiel en vertegenwoordigen de inwoners van hun dorp.

Heeft u een probleem, wat politiek zou kunnen worden opgelost, neem dan contact met hen op.

 

Broeksterwâld Jan Postma
Auke Jansstrjitte 23
9108 NB  Broeksterwâld
0511 – 423283
Info@metselbedrijf-dewouden.nl
 .
Pieter van der Galiën
Pieter Durksstrjitte 16
9108 ML  Broeksterwâld
06 5388 2506
p.vandergalien1@knid.nl
.
Damwâld Tjalling Olijnsma
Foarwei 168
9104 CC  Damwâld
0511 – 423394
t.olynsma@hotmail.com
 .
De Falom  Op het moment geen dorpsvertegenwoordigers, bel of mail met iemand van het bestuur of fractie.
 .
Feanwâlden
Feanwâlsterwâl
Anneke Walsweer – Machiela
Feintensloane 34
9269 VD  Feanwâlden
0511 – 475649
Fa.walsweer@knid.nl
 .
Readtsjerk Uitzen de Vries
Koaiwei 11
9067 DN  Readtsjerk
058 – 88458821
uitzenbinny@hotmail.com
 .
Rinsumageast
Sibrandahûs
Uitzen de Vries
Koaiwei 11
9067 DN  Readtsjerk
058 – 88458821
uitzenbinny@hotmail.com
 .
De Westereen Pieter Jan. Heidstra
Feddemastrjitte 2
9271 JJ  De Westereen
0511 – 447880
info@heidstramedia.nl
.
Driezum
Wâlterswâld
Op het moment geen dorpsvertegenwoordigers, bel of mail met iemand van het bestuur of fractie.