,

Coalitievorming Dantumadiel

coalitie

Op 16 april 2018 heeft de informateur van de gemeente Dantumadiel, de heer A. Aalberts, tussentijds verslag uitgebracht over de informatieronde aan de gemeenteraadsleden van Dantumadiel. Daaruit kwam naar voren dat een coalitie tussen CDA, ChristenUnie en Sociaal Links als eerste mogelijkheid verkend zou worden. Uit de daarop volgende gesprekken bleek dat deze combinatie geen kans van slagen heeft.

Verkenning combinatie Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie

Vandaag heeft de informateur een rapport uitgebracht, met de aanbeveling om de combinatie van Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en nog een derde partij te onderzoeken.

Initiatiefvoorstel

Tijdens de raadsvergadering op 24 april heeft de gemeenteraad van Dantumadiel met een initiatiefvoorstel besloten om de partijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie de opdracht te geven, de haalbaarheid te onderzoeken van een coalitie tussen deze drie partijen.