,

Tijdelijke aanpassingen kruispunt Damwâld

Damwâld

De gemeente Dantumadiel verwijdert binnenkort tijdelijk de stalen hoekmarkeringen op het kruispunt Haadwei- Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld, om de doorstroming van bussen en vrachtverkeer te waarborgen. Sinds de plaatsing enkele weken geleden, ontving de gemeente diverse klachten van ondernemers en van ondernemersvereniging SOD over het kruispunt en de bereikbaarheid van het naastgelegen winkelcentrum en bedrijventerrein.

Als onderdeel van de herinrichting van de Haadwei zijn op het kruispunt recentelijk ‘stalen hoekmarkeringen’ bij de toeleidende wegen geplaatst en lichtmasten aangebracht. Voor deze markeringen is o.a. gekozen in overleg met basisschool De Wingerd, om een veilige voetgangersoversteek voor de schoolkinderen te creëren. Vóór de plaatsing van de stalen objecten is het kruispunt getest door een plaatselijke chauffeur met een trekker en oplegger. Het kruispunt is naar aanleiding hiervan op een aantal punten aangepast. Toch gaven diverse ondernemers na de plaatsing aan dat de huidige inrichting van het kruispunt het bus- en vrachtverkeer belemmert. Daarom is vorige week nogmaals een test uitgevoerd met verschillende typen vrachtwagens en een touringcar. Uit deze test bleek dat het draaien op het kruispunt mogelijk is, hetzij aan de krappe kant. Daarom heeft de gemeente nu toch besloten om de stalen hoekmarkeringen tijdelijk te verwijderen.

In verband met gemaakte afspraken met onder andere De Wingerd wil de gemeente de piramidevormen op termijn wel weer terugbrengen, om op die manier ‘rustpunten’ voor overstekende verkeersdeelnemers te waarborgen. De gemeente gaat de komende tijd in overleg met de klankbordgroep bekijken op welke manier de markeringen terug geplaatst worden.

Over een half jaar zal een evaluatie plaatsvinden van het totale project.

Foto: Nanne Nicolai