ANBI-verklaring Gemeentebelangen Dantumadiel beschikt over een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat contributies, vrijwillige bijdragen en giften gedaan aan Gemeentebelangen Dantumadiel onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI gegevens:

Naam: Gemeentebelangen Dantumadiel
. Voorheen Dantumadeel ‘82
RSIN-nummer: 814758666
.
ANBI status Ja
.
Contactgegevens
Postadres: Pieter Durksstrjitte 16
9108 ML  Broeksterwâld
Telefoonnummer: 06 – 5388 2506
Mail-adres: info@gemeentebelangendantumadiel.frl
Website:
Banknummer:
www.gemeentebelangendantumadiel.frl
NL95 RBRB 0939 5637 97
.
Bestuur: Thea Wijnsma, voorzitter
Gerrie Franken, penningmeester
Geert Schaafsma, bestuurslid
Hotze van Dijk, bestuurslid
. Wybren Heidstra, bestuurslid
Beleidsplan: Beleidsplan 2018 -2022
.
Beloningsbeleid:
Onkostenvergoeding bestuur Ja
Niet bovenmatig vacatiegeld bestuur Nee
Toelichting vergoeding bestuur Onkosten als b.v. kilometervergoeding
kunnen worden gedeclareerd
Beloningsbeleid medewerkers n.v.t.
.
Doelstelling

Downloaden (DOCX, 15KB)

.
Jaarverslag

Downloaden (PDF, 376KB)

.
Financieel verslag

Downloaden (DOCX, 48KB)