ANBI-verklaring Gemeentebelangen Dantumadiel beschikt over een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat contributies, vrijwillige bijdragen en giften gedaan aan Gemeentebelangen Dantumadiel onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. ANBI gegevens:

Naam: Dantumadeel ‘82
.
RSIN-nummer: 40003474
Fiscaal nummer: 814758666
.
ANBI status Ja
.
Contactgegevens
Postadres: Pieter Durksstrjitte 16
9108 ML  Broeksterwâld
Telefoonnummer: 06 – 5388 2506
Mail-adres: info@dantumadeel82.nl
Website:
Banknummer:
www.dantumadeel82.nl
NL95 RBRB 0939 5637 97
.
Bestuur: Thea Wijnsma, voorzitter
Pieter van der Galiën, secretaris
Gerrie Franken, penningmeester
Geert Schaafsma, bestuurslid
Hotze van Dijk, bestuurslid
.
Beleidsplan: Beleidsplan
.
Beloningsbeleid:
Onkostenvergoeding bestuur Ja
Niet bovenmatig vacatiegeld bestuur Nee
Toelichting vergoeding bestuur Onkosten als b.v. kilometervergoeding
kunnen worden gedeclareerd
Beloningsbeleid medewerkers n.v.t.
.
Doelstelling Doelstelling
.
Jaarverslag Jaarverslag 2015
.
Financieel verslag Financieel verslag 2015