,

Extra geld voor bestrijding energiearmoede in Dantumadiel

energiearmoede

Damwâld – De raad van Dantumadiel stelt extra geld beschikbaar voor de bestrijding van energiearmoede. In de raadsvergadering van 31 oktober 2022 werd een amendement aangenomen door de meerderheid van de raad.

In Dantumadiel wonen relatief veel mensen met lage inkomens en slecht geïsoleerde huizen. Steeds meer huishoudens hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dantumadiel heeft van het rijk een bedrag van 635.648 euro beschikbaar gekregen om de energiearmoede aan te pakken en bewoners te helpen. Voor het bestrijden van de armoede is een plan van aanpak gemaakt welke op de raadsagenda stond.

De fracties van Gemeentebelangen Dantumadiel, SGP, Christen Unie en Sociaal Links hebben in de vergadering een amendement ingediend. Een voorstel om het bedrag wat is vastgesteld te verhogen. In het amendement is gevraagd om nog eens 200.000 euro extra te reserveren voor het aanpakken van de energiearmoede in de gemeente.

Volgens de fracties van de coalitie zullen de energiekosten oplopen waardoor nog meer burgers betalingsproblemen krijgen. Het betalen van de energiekosten zal moeilijker worden en huishoudens komen in de kou te zitten. Naar verwachting zullen niet alleen de lage inkomens problemen ondervinden, ook de middeninkomens zullen in de problemen komen. Naar verwachting zal de inflatie ook blijven oplopen tot medio 2023.

Ook het college van Dantumadiel is positief over de ingebrachte motie van de coalitiepartijen. “We zien dat veel van onze inwoners initiatieven nemen om hun woning te verduurzamen om te besparen op de energiekosten. Denk hierbij aan de Ljochtbus welke door onze gemeente rijdt. Met meer budget kunnen nog meer bewoners van Dantumadiel hier gebruik van maken en besparen op energiekosten.”