Word lid van Gemeentebelangen Dantumadiel

Wie kunnen er lid zijn
Iedere inwoner van de gemeente Dantumadiel, die instemt met de grondslag en het doel van Gemeentebelangen Dantumadiel en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

Nieuwe leden mogen of kunnen
Lid zijn van een andere provinciale of landelijke politieke partij.

Leden van Gemeentebelangen Dantumadiel
Kunnen hun stem laten horen, hun mening aandragen tijdens de ledenvergaderingen en ontvangen de nieuwsbrief met bestuur- en fractienieuws, verslagen en andere weetjes. Ook kunnen partijleden zich beschikbaar stellen voor de kieslijst voor gemeenteraadsverkiezingen.

De contributie bedraagt:
Leden vanaf 21 jaar
€ 15,00 per jaar

Jeugdleden tot 21 jaar
€ 15,00 per jaar maar betalen het eerste jaar geen contributie

Ja, ik word lid!