,

Raadsakkoord 2022-2026

raadsakkoord

Samen met alle partijen in Dantumadiel heeft Gemeentebelangen de afgelopen maanden gewerkt aan een gezamenlijk raadsakkoord. In het raadsakkoord staan punten verwerkt waar de raad de komende vier jaar aan wil werken. Een akkoord waar we vol enthousiasme en met ambitie aan hebben gewerkt.

Vanuit Gemeentebelangen Dantumadiel zijn er natuurlijk verschillende punten ingebracht. We zijn blij dat deze ook in het raadsakkoord zijn verwerkt. Zo willen we werken aan het ‘dorp van de toekomst’. Een plan waarmee wij op een innovatieve manier aan de slag gaan om in te spelen op het veranderende klimaat en de energietransitie. Maar ook dat er aandacht zal worden besteed aan onze openbare ruimte voor automobilisten, fietsers én voetgangers. Belangrijk punt voor Gemeentebelangen Dantumadiel is ook de onderwijs huisvestiging en speciale aandacht voor de laaggeletterdheid.

Naast onze eigen ingebrachte punten kunnen wij ook zeker instemmen met de punten welke ingebracht zijn door onze collega raadsfracties. We willen natuurlijk dat onze gemeente een plek is om prettig te recreëren, onze Fryske taal stimuleren, wonen betaalbaar maken en ook investeren in onze jeugd.

De fractie van Gemeentebelangen Dantumadiel kijkt uit naar een constructieve raadsperiode met álle partijen welke onze gemeente rijk is. We hopen zowel te kunnen werken aan de punten uit het raadsakkoord en het coalitieakkoord!

 

– De fractie van Gemeentebelangen Dantumadiel

 

raadsakkoord

Het raadsakkoord wordt aangeboden aan burgemeester Agricola door Thea Smit-De Vries (coalitie) en Hilbrand Visser (oppositie).