,

Bestuursakkoord in Dantumadiel

bestuursakkoord

 

De coalitiepartijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie hebben met inbreng van alle raadsfracties van Dantumadiel het bestuursakkoord “Ús Dantumadiel” opgesteld. Op maandagavond 14 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. De beoogde wethouders zijn: Kees Wielstra (GBD), Rommy Kempenaar (SL) en Gerben Wiersma (ChristenUnie).

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 hebben de partijen Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie elkaar gevonden om samen een coalitie te vormen.

Deze coalitie geeft de hoofdlijnen voor de komende raadsperiode aan in een beknopt akkoord, om hier samen met de gehele raad en samen met inwoners en bedrijven uit de gemeente verder invulling en vorm aan te geven. Het akkoord is tot stand gekomen mede door inbreng van alle fracties van de gemeenteraad. Daarom wordt dit akkoord een bestuursakkoord genoemd.

De kern van het akkoord is dat de coalitie gaat voor een krachtige gemeente waarin inwoners centraal staan. De coalitie gaat de uitdaging aan om te laten zien dat de keuze om zelfstandig te blijven de juiste geweest is. Dat de gemeente Dantumadiel een gemeente is van en voor haar inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke partijen.

In het bestuursakkoord worden de inwoners centraal gesteld en niet de regels. Waar mogelijk wordt met initiatieven van inwoners meebewogen, ook als wetten en regels deze in de weg lijken te staan, en wordt flexibel ingespeeld op het benutten van lokale kennis en kracht.

Deze punten vormen de hoofdlijn van het akkoord met de uitgangspunten vertrouwen, respect, openheid en gelijkwaardigheid.

Met het benoemen van de wethouders komen drie zetels in de gemeenteraad vrij. De zetels worden ingevuld door Jouke Feddema (CU), Auke Sikma (SL) en Romke Postma (GBD). Na de installatie wordt het bestuursakkoord ondertekend en gepresenteerd aan de gemeenteraad.

 

Benieuwd wat er precies in het akkoord staat? Lees het hieronder:

 

 

Downloaden (PDF, 458KB)