, ,

Gemeentebelangen Dantumadiel met Chocolademelk-actie op bezoek bij ijsclubs Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Ijsbaan Ikkerwald

Op 1 en 2 maart brachten de mensen van Gemeentebelangen Dantumadiel een bezoekje aan alle zes ijsbaanverenigingen in de gemeente. Als ludieke sponsor-actie schonk Gemeentebelangen elke ijsbaanvereniging 3 grote dozen chocolademelk, met een compliment aan alle vrijwilligers die bij de verenigingen betrokken zijn. In veel gevallen gaat het om vrijwilligers die zich al jarenlang met hart en ziel inzetten voor meerdere verenigingen en evenementen. De mensen van Gemeentebelangen Dantumadiel bieden graag een luisterend oor aan de verenigingen, omdat ze zich heel vaak zelf redden maar soms de gemeente nodig hebben.


Chocolademelk-actie

Het aanbieden van dozen chocolademelk aan de ijsverenigingen is een symbolisch gebaar van Gemeentebelangen Dantumadiel. Door een kleine investering van deze lokale partij kan een ijsbaanvereniging door het verkopen van warme chocolademelk meer dan tweehonderd euro omzetten. Dit geld kan gestoken worden in het onderhoud van de ijsbaan en het clubgebouw.

Dezelfde rol kan ook de gemeente Dantumadiel voor de clubs invullen. Relatief kleine investeringen van de gemeente worden door de inzet van vrijwilligers omgezet in heel grote maatschappelijke waarde. Gemeentebelangen Dantumadiel koestert het verenigingsleven, omdat sociale verbondenheid van onschatbare waarde is in onze dorpen.


Steun in de raadszaal

Tijdens de bezoeken van Gemeentebelangen Dantumadiel werd ook de behoefte aan ondersteuning van de gemeente besproken. Daar kwamen verrassende zaken uit, bijvoorbeeld dat de ijsbaanvereniging van Feanwâlden een stuk van haar baan dreigt kwijt te raken omdat de NS de gebruiksovereenkomst wil beëindigen. Gemeentebelangen Dantumadiel neemt dit mee in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.


Eén lokale partij in Dantumadiel

De lokale partijen Dantumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantumadiel gaan vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verder als één sterke lokale partij, onder de naam “Gemeentebelangen Dantumadiel”.

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bestaat uit jonge mensen die nieuw zijn in het gemeentebestuur en kandidaten met ervaring in de gemeenteraad. De kandidaten komen uit alle hoeken van de gemeente en vormen samen een goede afspiegeling van de samenleving in Dantumadiel. De huidige fractievoorzitter van Dantumadeel ’82, Kees Wielstra uit Rinsumageast, is lijsttrekker voor gemeentebelangen Dantumadiel.

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018-Ijsbaan De Walden 2

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018-Ijsbaan De Walden

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018-Ijsbaan De Wiken De Westereen

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018-Ijsbaan Feanwâlden

Gemeentebelangen Dantumadiel - gemeenteraadsverkiezingen 2018-Ijsbaan Broeksterwâld