, ,

Aftrap campagne gemeenteraads-verkiezingen 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN-DANTUMADIEL 2018-1

Woensdag 21 februari trapte het team van Gemeentebelangen Dantumadiel haar campagne af voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, door met een bijeenkomst op het terrein bij de Sikkemahal een betoging te houden voor een nieuw duurzaam zwembad.
In de laatste maand voor de verkiezingen laat Gemeentebelangen Dantumadiel graag aan de inwoners zien waar de lokale partij van Dantumadiel voor staat en wat de inwoners van Dantumadiel kunnen verwachten. Tijdens de aftrap riep lijsttrekker Kees Wielstra de inwoners op om te gaan stemmen op 21 maart.


Partijprogramma

Gemeentebelangen Dantumadiel heeft veel concrete punten in haar programma gezet waar de nieuwe Dantumadielse partij zich in de komende tijd volledig voor gaat inzetten.
Hoewel de partijstandpunten in Dantumadiel veel overeenkomsten vertonen, maakt Gemeentebelangen Dantumadiel op belangrijke punten het verschil. Zo maakt de partij zich er hard voor dat er goede voorzieningen in de gemeente zijn zoals sportvoorzieningen, dorpshuizen maar ook veilige wegen en fietspaden en een nieuw duurzaam zwembad. Gemeentebelangen Dantumadiel komt op voor de belangen van de inwoners en één daarvan is het voorkomen van een fatale fusie tussen de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Ook het standpunt van Gemeentebelangen over vluchtelingenopvang in Dantumadiel wijkt sterk af van dat van andere partijen. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat opvang op grotere schaal niet past binnen onze gemeente, omdat dit de samenleving van onze plattelandsgemeente kan ontwrichten.
Het volledige verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Dantumadiel is te vinden op www.gemeentebelangendantumadiel.frl.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN-DANTUMADIEL 2018-3


Eén lokale partij in Dantumadiel

De twee lokale partijen Dantumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantumadiel gaan vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verder als één lokale partij. De nieuwe naam van de partij is “Gemeentebelangen Dantumadiel”.
De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bestaat uit jonge mensen die nieuw zijn in het gemeentebestuur en kandidaten met ervaring in de gemeenteraad. De kandidaten komen uit alle hoeken van de gemeente en vormen samen een goede afspiegeling van de samenleving in Dantumadiel. De huidige fractievoorzitter van Dantumadeel ’82, Kees Wielstra uit Rinsumageast, is lijsttrekker voor gemeentebelangen Dantumadiel.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN-DANTUMADIEL 2018-2