,

MFC Feanwâlden

Feanwâlden

MFC Feanwâlden

“Vertrouwen in de politiek is weg,” aldus de voorzitter van MFC de Mienskip in Feanwâlden. En dat kunnen wij ons prima voorstellen. De ontwikkelingen richting het nieuwe MFA in Feanwâlden zijn langdradig geweest.  Los van de vraag hoe de plannen en beslissingen rond de Mienskip allemaal tot stand zijn gekomen, want dat is een apart verhaal op zich. Uiteindelijk viel er in 2017 een definitief besluit over het MFA in Feanwâlden. Er kwam 8 ton beschikbaar. Dat zou genoeg moeten zijn aldus de onderzoekers van de stichting. Binnen niet al te lange tijd bleek dat er toch nog 2 ton bij moest. De gemeente had al A gezegd door 8 ton beschikbaar te stellen dus moest ze ook B zeggen en de 2 ton extra ook leveren. Ook dat werd toegezegd. Toen de jongeren een beroep op de gemeente deden om nog eens extra de portemonnee te trekken voor ruim € 80.000,= werd ook dat toegezegd. De gemeente had voor het totaal bedrag van 1.1 miljoen, dekking gevonden in de algemene reserve.  Hoofdregel bij gemeentelijke overheden is dat je best geld mag uitgeven maar dat je dat wel moet kunnen dekken. Oftewel….je moet het geld hebben. Als de financiële reserves van de gemeente goed gevuld zijn is deze dekking dus prima.

In 2016 en 2017 is er beleid vast gesteld door de gemeente. Dit beleid moest worden uitgevoerd in 2018 en 2019. Door dit beleid, en door het feit dat het rijk meer taken overhevelt aan de gemeente maar daar geen, of in ieder geval te weinig geld bij levert kreeg de gemeenteraad voor de zomer van 2019 een overschrijding van 3.9 miljoen Euro voorgeschoteld op de jaarrekening 2018. De jaarrekening is zeg maar, het kassabonnetje nadat je hebt afgerekend. Ook in de tussentijdse controle van 2019 lijkt het erop dat de gemeente ruim 3 miljoen meer gaat uitgeven dan we van te voren hebben afgesproken. De reserves waren ruim 5 miljoen en dus leert een snelle rekensom dat Dantumadiel een tekort heeft van ruim 2 miljoen Euro. En dat kan niet! Het rijk verbindt hier zware consequenties aan. Als Dantumadiel de zaakjes niet op orde krijgt worden we een artikel 12 gemeente waarbij de provincie alle feitelijke beslissingen over de gemeente op zich neemt. Behalve dat de provincie gaat bepalen wat er wel en niet gaat gebeuren binnen onze gemeente gaat men ook direct (wettelijke norm) de gemeentelijke belastingen fors verhogen. We gaan dan van 90% van het landelijk gemiddelde naar 120%. Dat is 1.2 miljoen euro wat dus jaarlijks, meerdere jaren, bij u als burger extra wordt opgehaald.

Daarom heeft het college van Dantumadiel alle verdere uitgaven van de gemeente op stop gezet en ter bespreking, terug gegeven aan de raad. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een herstelplan. Met dit plan wil men extra financiële ruimte maken voor de gemeentelijke uitgaven.  Het mag wel duidelijk zijn dat de grote tekorten niet in een paar maanden weggewerkt kunnen worden. Dit betekent dat de gemeenteraad in de herfst van 2019 opnieuw keuzes moet maken tussen wat wel en wat dan toch maar niet uitgevoerd moet worden. En het is ook duidelijk dat daar lastige keuzes gemaakt moeten worden. Wij, vanuit Gemeentebelangen Dantumadiel kijken hier tegen op. Dat durven we u best te bekennen, maar we lopen niet voor de keuzes weg. En de keuzes die we gaan maken zijn de beste keuzes voor de hele gemeente.  Dat kan dus best betekenen dat we keuzes maken waarbij een kleine groep soms even de deksel op de neus gaat krijgen. Maar als het belang van een lastenstijging van bijna 1.2 miljoen Euro extra, voor alle inwoners afgewogen moet worden tegenover 1 enkel project……….wanneer de zorg voor kinderen die het moeilijk hebben ter discussie komt te staan omdat het ego van een enkeling iets gekrenkt wordt…….u zegt het maar welke keuze u echt zou maken.

U kunt erop vertrouwen dat wij vanuit Gemeentebelangen Dantumadiel de keuze durven te maken.  “we binnen gjin roppers en razers” die met mooie praatjes de mensen tegen elkaar en de gemeente opstoken. We roepen niet verontwaardigd dat we overdonderd zijn en dat het voelt als een klap in het gezicht of we het oneerlijk vinden. We maken er geen politiek stuntje van….. we gaan aan het werk! We kijken en luisteren. We zoeken naar mogelijkheden.  Even snel een dealtje maken en de beslissing voor het MFA in Feanwâlden snel even “fixen”  zit er niet meer in. En gelukkig ook maar. Want als de schreeuwers en praatjesmakers in de raad van de gemeente het voor het zeggen hadden gekregen, dan had iedereen in de gemeente volgend jaar gezamenlijk 1.2 miljoen meer belasting moeten betalen. Hadden we ons uitgeleverd aan een zinloze en dure gemeente fusie, was er geen enkele mogelijkheid geweest voor ondernemers en inwoners om nieuw te bouwen, en was de zorg voor juist de jongeren en kwetsbare en oudere mensen, die het juist nodig hebben zwaar onder druk komen te staan. Dan waren de wegen en  trottoirs een puinhoop geweest. We zien nu al hoe hard er gewerkt moet worden om alles weer netjes te krijgen wat de afgelopen 8 jaar zwaar verwaarloosd is. We zien de problemen op de Haadwei in Damwâld waar verkeers onveilige situaties ontstaan en al een veelvoud aan ongelukken zijn gebeurd. We willen vooruit……. We gaan aan het werk en blijven positief en gericht op de toekomst. Ook voor Feanwâlden!………. maar alles in het algemeen Gemeentelijk Belang van Dantumadiel.

Namens de fractie van GBD

Romke Postma.