, ,

Samenwerking met NEF mislukt

Noardeast-Fryslân

GB Dantumadiel opgelucht over beëindigen samenwerking Noardeast-Fryslân: Ambtelijke fusie mislukt

 

DAMWALD – De ambtelijke fusie die in 2017 is gestart met de vier DDFK-gemeenten, is mislukt onder de vlag van Noardeast-Fryslân. Dat is het harde oordeel van de raadsfractie van Gemeentebelangen Dantumadiel op basis van de recent door bureau &VanDeLaar uitgevoerde evaluatie van de samenwerking. “Voor de start van de samenwerking met Noardeast zijn beloften gedaan en verwachtingen gewekt zoals het verbeteren van bestuurskracht en het terugdringen van de kosten.

Van al die beloften en verwachtingen is het tegendeel werkelijkheid geworden” zegt fractievoorzitter Romke Postma. “We zien dat medewerkers worstelen met het gigantische gebied wat ze moeten bedienen, van Munnekezijl tot Hantum en van Moddergat tot Feanwâldsterwâl. Ongeveer 65 dorpen inclusief Dokkum. Het overzicht is weg en daarmee vaak ook de binding met de dorpen en de mensen die daar wonen. Gelukkig zijn er in de organisatie bijzonder bevlogen medewerkers die hun best doen om Dantumadiel goed te bedienen, maar dat gaat soms ten koste van zichzelf en houdt op de lange duur geen stand”.

Samenwerking ondoorzichtig en onbestuurbaar

Vanaf 2019 is op meerdere momenten vastgesteld dat de samenwerking in deze vorm niet werkt. De grote schaal van de gezamenlijke gemeentelijke organisatie past niet bij een gemeente die betrokken wil zijn bij haar inwoners, ondernemers en verenigingen. Postma geeft aan dat wat hem betreft de samenwerking zo snel mogelijk wordt ontmanteld. “We hebben een overeenkomst met Noardeast maar krijgen niet wat we hebben afgesproken. De kosten zijn met miljoenen per jaar toegenomen terwijl de opschaling een financieel voordeel zou opleveren. Een verzoek van onze gemeente aan Noardeast om problemen op te lossen leidde in de meeste gevallen tot ruzie en gedoe. Daar worden wij als raadsleden niet blij van, onze wethouders houden er slapeloze nachten van over en onze inwoners lopen tegen een muur in de organisatie. Daarnaast is de financiële kant van de samenwerking ondoorzichtig en democratisch bijna niet beïnvloedbaar”.

Hoe nu verder

Nu we hebben gezien dat schaalvergroting meer nadelen heeft dan voordelen, kiezen we er als Gemeentebelangen Dantumadiel voor om de komende periode te gebruiken voor het opbouwen van een moderne, slagvaardige en wendbare eigen ambtelijke organisatie. We zoeken daarbij op onderdelen wel de samenwerking op met andere partijen. Dat kunnen bijvoorbeeld andere gemeenten of overheidsorganisaties zijn, marktpartijen of samenwerkingsverbanden. De komende twee jaren zal Noardeast nog de dienstverlening verzorgen, daarna moet de nieuwe organisatie in volle glorie staan.

Romke Postma