,

[Ingezonden stuk] Dantumadiel is zelfstandig en blijft dat, voor altijd!

Noardeast-Fryslân

Dantumadiel is zelfstandig en blijft dat, voor altijd!

Regelmatig zie ik in de media artikelen over de huidige penibele financiële positie van de gemeente Dantumadiel. Daarbij laten de schrijvers het voorkomen alsof het huidige college en de huidige raad daar debet aan zijn. Ook laten ze het voorkomen alsof Dantumadiel veel beter uit zou zijn in de fusie-gemeente NEF. Ze hebben maar één doel: Dantumadiel in de armen van het grote NEF drijven.

Het huidige college is nauwelijks nog in staat is geweest om nieuw beleid uit te voeren. Men zit opgescheept met een enorme schuldenlast die door vorige (CDA-)colleges en de rijksoverheid is veroorzaakt! Ik noem een paar zaken:

1e. Het vorige college heeft een lening van € 12.000.000,- afgesloten voor de aanleg van de Centrale As, een provinciale weg nota bene waarvoor nergens elders in den lande gemeentes hoeven te betalen. Deze lening vergt 30 jaar lang een rente- en aflossing van € 700.000,- per jaar!

2e. Vervolgens gooit de provincie de herinrichting, het onderhoud en beheer van de ruim 9 km. lange Woudweg/Haadwei vanaf Quatrebras tot Dokkum over de schutting bij Dantumadiel, zonder dat er een kostendekkende vergoeding tegenover staat. Kosten voor Dantumadiel minstens 3 miljoen.

3e Aan de provincie werd door het vorige college 30 hectare land verkwanseld voor € 20.000,- per hectare terwijl de economische waarde wel € 50.000,- per hectare was. Weg € 900.000,-, maar we moesten vooral vriendjes blijven!
4e. De Haadwei werd door het vorige college allesbehalve onderhoudsvriendelijk aangelegd: zeer veel onderhoudsgevoelig straatwerk en buitennissige aankleding vergen per jaar ruim € 600.000,- aan onderhoud.
5e. Daarbovenop werd door het vorige college een overbodig en duur transferium voor het stationsgebied in Feanwâlden gepland en voorbereid.

6e. De inwoners van Feanwâlden kregen er door het vorige college bovendien nog een toezegging van € 1.000.000,- overheen voor een multifunctioneel gebouw, die dit college niet meer waar kan maken.
7e. Dan laten de schrijvers het voorkomen alsof men in de gemeente NEF zoveel beter uit zou zijn en gaan voorbij aan het feit dat ook hier de tekorten op de begroting even dramatisch zijn. Men zou efficiënter kunnen werken. Niets van terecht gekomen: de personeels lasten zijn binnen twee jaar gestegen van € 37.000.000,- naar € 52.000.000,-! Dantumadiel moet hier 26,3% van betalen!

8e. Dan komt het hele fiasco van het Sociale Beleid dat de VVD/CDA-regering tegen veel te weinig vergoeding bij de gemeentes deponeerde er nog overheen. Ook hieraan is het huidige college niet schuldig. Ik zou zo nog 8 drama’s kunnen noemen waar dit college geen schuld aan heeft.

Mijn raad is: Haal je ambtenaren snel terug en houd er zelf toezicht op want binnen NEF kan (wil) niemand dat. Dantumadiel was meer dan 600 jaar zelfstandig en kan dat maar het beste ook de komende 600 jaar blijven, maar dan niet met een ambtelijk apparaat op afstand waar jullie geen vat op hebben. En “hâld de kop der foar”.

Tseard Rintjema
ynwenner fan Damwâld

 

Disclaimer: Gemeentebelangen Dantumadiel heeft er voor gekozen om dit ingezonden stuk te plaatsen omdat het een stuk is welke als steun geschreven is.