GBD enthousiast over Prikkebosk

Prikkebosk

Damwâld – Gemeentebelangen Dantumadiel is blij met de stedenbouwkundige visie voor de Prikkebosk in Damwâld. Voor het gebied de Prikkebosk heeft gemeente Dantumadiel al langer plannen voor woningbouw.

In het zuidoosten van Damwâld ligt de Prikkebosk, tussen de Dammeloane en het Fermanjepaad, een karakteristiek stukje van het Friese Woudlandschap. Op dit moment is de grond voor een groot gedeelte in handen van de gemeente, een klein gedeelte is van particulieren. Uit onderzoeken gehouden in 2017/2018 kwam de Prikkebosk meermaals als mogelijk geschikte woonlocatie naar voren.

Bij de raadsvergadering van 4 november jl. heeft raadslid Sara Braaksma namens Gemeentebelangen Dantumadiel vragen gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de afwaardering van de bestemmingsgronden van de Prikkebosk. Uit deze raadsvergadering werd duidelijk dat voor eind 2019 een plan moest komen.

In de tussentijd is er hard gewerkt aan plannen voor de Prikkebosk. Roenom, een stedenbouwkundig adviesbureau, heeft een stedenbouwkundige visie samengesteld. In deze stedenbouwkundige visie is rekening gehouden met de karakteristieken van de omgeving, de woningbehoefte in Damwâld en de wensen van de omwonenden. In de visie wordt genoemd dat er plaats is voor 10 tot 19 woningen. Deze woningen krijgen een landelijke uitstraling en passen in de omgeving.

Vanuit Gemeentebelangen Dantumadiel wordt er enthousiast gereageerd op de stedenbouwkundige visie. Raadslid Wietse Stienstra: “Een groot voordeel van onze gemeente is de landelijke ligging in de Fryske Wâlden. Met de stedenbouwkundige visie wordt er gehoor gegeven aan de vraag voor landelijk wonen en wordt er gedacht aan het landschap.”

Gemeentebelangen Dantumadiel erkende al in hun beleidsplan voor 2018-2022 dat er in Dantumadiel behoefte is aan woningen. Bouwkavels beschikbaar blijven houden voor de verkoop vinden zij dan ook belangrijk. Daarnaast vindt Gemeentebelangen Dantumadiel het belangrijk dat ook gekeken wordt naar de omgeving. Passend bouwen, zoals in de visie van de Prikkebosk naar voren komt, sluit hier bij aan.