, ,

Uitgaan van de kracht van WMO cliënten

rugzak wmo dantumadiel

Uitgaan van de kracht van WMO cliënten

 

Damwâld – In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft Gemeentebelangen Dantumadiel een motie ingebracht over het WMO. Het WMO,  de Wet maatschappelijke ondersteuning, was met een factsheet over de situatie van 2020 een agenda onderwerp op de raadsvergadering.

 

Uitgaan van iemands kracht in plaats van de klacht

De ingebrachte motie van Gemeentebelangen Dantumadiel omvatte vooral het stukje begeleiding welke burgers krijgen nadat zij een WMO-aanvraag hebben gedaan. Een deel van de aanvragers krijgt begeleiding van externe instanties en mensen, zoals bijvoorbeeld via een dagbesteding of een sociaal werker. Gemeentebelangen Dantumadiel gaat liever uit van iemand zijn kracht in plaats van de klacht.

 

De financiële prikkel uit het WMO halen

Gemeentebelangen Dantumadiel is van mening dat er in deze begeleiding maar ook in dagbesteding een ‘financiële prikkel‘ aanwezig is. Uit onderzoek van Follow the Money is gebleken dat veel zorgaanbieders hoge winsten boeken. Met de motie wordt aan het college gevraagd deze financiële prikkel uit het WMO te halen. Maar ook om een strakkere regie te houden op de gestelde doelen tussen begeleiders en cliënten. Daarnaast wordt er gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken waarbij cliënten bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Wethouder Wielstra reageerde positief op de motie van Gemeentebelangen Dantumadiel.

 

Geen rugzakje van de maatschappij zijn

Het idee van Gemeentebelangen Dantumadiel achter de motie is dat mensen minder als ‘rugzakje’ worden gezien wanneer zij meedraaien in het reguliere bedrijfsleven. Zo kunnen cliënten ook op een verjaardag vertellen wat zijn op hun werk hebben gedaan of beleefd.  Naast het sociale aspect van een reguliere baan verwacht Gemeentebelangen Dantumadiel dat WMO cliënten ook meer kansen worden geboden wanneer zij werken bij reguliere werkgevers. Deze werkgevers begeleiden de cliënten in hun reguliere werkzaamheden en kunnen ook sturen op functie mogelijkheden. Zo krijgen de cliënten ook de waardering welke zij verdienen.