,

GBD: Een beetje aandacht voor elkaar inspireert in deze bizarre tijd!

GBD

Gemeentebelangen Dantumadiel heeft de afgelopen weken contact gezocht met schoolbesturen en leerkrachten in onze gemeente. GBD heeft in haar fractie de wens uitgesproken om aandacht te hebben voor deze doelgroep. Wij beseffen en ervaren zelf ook dat het lesgeven op afstand een zware wissel trekt op ouders, leerkrachten en soms ook op leerlingen zelf. Ouders, kinderen en gezinnen kunnen hierdoor flink in de knoei komen, op welk vlak dan ook. De schoolbesturen zijn benadert met de vraag of zij tips en ideeën hebben op de vraag wat we als gemeente kunnen doen om de last voor leerkrachten, ouders en kinderen draaglijker te maken. We hebben hier vanuit de schoolbesturen waardevolle reacties op gehad. Vanuit PCBO is er ook aandacht voor de thuissituatie. Alle leerlingen en hun ouders zijn de afgelopen week verrast met een sukerbôle. Bij onze fractie is deze actie zeer goed ontvangen, want dit is inderdaad wat we samen kunnen doen. Een beetje aandacht voor elkaar, in deze bizarre tijd. In de raadsvergadering van 26 januari jl. heeft GBD in het verlengde van deze actie een motie ingediend om meer aandacht te besteden aan het welzijn van ouders en kinderen. GBD heeft gevraagd om de kindertelefoon actief te promoten. Heeft u ook een mooie actie opgezet en uitgevoerd? Laat het ons weten!

 

GBD

De sûkerbôle van PCBO.