,

Beter onderhoud van de wegen in Dantumadiel

De wegen in onze gemeente worden steeds slechter onderhouden. Een aantal wegen zijn al zover verwaarloosd dat de veiligheid in het geding komt. Uit de begroting blijkt dat de inwoners eigenlijk al jaren betalen voor beter onderhoud maar dat voor dat geld niets is gedaan. Vanuit Dantumadeel ‘82 en LLD is dit onderwerp meerdere keren ter sprake gebracht in de raad. Nu ligt er een voorstel voor beter onderhoud van de wegen. Dit voorstel kan natuurlijk rekenen op de steun van onze vier raadsleden.