2015 – Bestuur Dantumadeel ’82

Op de foto: van links naar rechts: Gerrie Franken, Pieter van der Galiën, Thea Wijnsma, Hotze van Dijk en Geert Schaafsma.

2015: Het huidige bestuur van Dantumadeel’82.