‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel – 2012

In 2012 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de twee afdelingen van ‘De Zonnebloem’ in Dantumadiel.

Afdeling ‘Zwaagwesteinde e.o. van De Zonnebloem’.
Afdeling ‘Damwoude e.o. van De Zonnebloem’.

Tekst op de oorkonde:

De sinneblom stiet foar krêft en fleur, dat jouwe jimme oan al die minsken die it sa nedich ha. Dêrom dit oprjocht bedoelde skouderklopke.

 
“De sinneblom stiet foar krêft en fleur, dat jouwe jimme oan al die minsken die it sa nedich ha. Dêrom dit oprjocht bedoelde skouderklopke.”
Deze tekst stond op het skouderklopke welke woensdagmiddag door Dantumadeel ’82 werd uitgereikt aan het bestuur en de vrijwilligers van De Zonnebloem, afdeling Zwaagwestende. zaterdagmiddag werd aan de afdeling Damwoude ook een wel verdiend skouderklopke uitgereikt. Elk jaar geeft Dantumadeel ’82 een schouderklopke aan diegenen welke iets goeds doen voor de samenleving in Dantumadiel. Dit jaar waren dat de twee afdelingen van De Zonnebloem in De Westereen en Damwâld.
Op de foto: Grytsje de Boer, Pieter van der Galiën, Uitzen de Vries van Dantumadeel ’82 en het bestuur en de vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Zwaagwesteinde.