‘De Sukerei’ te Damwâld – 2013

In 2013 is het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan de vrijwilligers van museum ‘De Sukerei’ te Damwâld.

Tekst op het Skouderklopke:

De frijwilligers fan ‘De Sûkerei’ soargje der mei inoar foar dat wy in byld krije kinne fan it libben yn ús omkriten yn’t ferline. Dat stipet ús om te wurkjen oan in goede takomst foar de ynwenners fan ús kontreien. Tige tank foar jimme krewearjen en dêrom dit skouderklopke.

Zaterdag 12 oktober hield de Sûkerei haar traditionele Dollersdei. Een dag geheel georganiseerd door vrijwilligers. Het was voor de lokale politieke partij Dantumadeel’82 een goed moment om hun jaarlijks ‘ skouderklopke’ uit te reiken. Een ‘skouderklopke’ dat jaarlijks gegeven wordt aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de samenleving in Dantumadiel.

Dit jaar viel de eer te beurt aan de vele vrijwilligers die het prachtige museum de Sûkerei runnen. Daardoor kunnen burgers uit deze omgeving maar ook ver daar buiten een kijkje nemen in het verleden. In een korte toespraak dankte de voorzitter, Thea Wijnsma, namens het bestuur en de fractie van Dantumadeel’82 de vrijwilligers en overhandigde hen een oorkonde met de tekst:

De frijwilligers fan ‘De Sûkerei’ soargje der mei inoar foar dat wy in byld krije kinne fan it libben yn ús omkriten yn’t ferline. Dat stipet ús om te wurkjen oan in goede takomst foar de ynwenners fan ús kontreien. Tige tank foar jimme krewearjen en dêrom dit skouderklopke.

Vervolgens werd er door Dantumadeel’82 nog een envelop met inhoud overhandigd.

Aan het eind van haar dankwoord ondersteunde Thea Wijnsma nogmaals de oproep van het bestuur van de Sûkerei om meer inwoners warm te maken om zich op te geven als vrijwilliger voor zowel bestuurlijke werkzaamheden als ook voor de uitvoerende werkzaamheden. Want zoals bij veel meer instellingen geldt ook hier dat de vrijwilligers het kloppend hart van de samenleving zijn!