Roemenië stichtingen in Dantumadiel – 2008

In 2008 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan 4 Roemenië stichtingen in Dantumadiel.

‘Stichting Mâeriste’ te Damwâld.
‘Stichting Hulp Transport Roemenië’ te De Westereen.
‘Roemenië Comité Rinsumageest’ te Rinsumageast.
‘Stichting Stipe oan East-Europa’ te Broeksterwâld.

Tekst op de oorkonde:

‘Voor haar inzet ten dienste voor de samenleving in Roemenië’

Dinsdagavond hield Dantumadel ’82 haar jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis de Pipegael te Broeksterwoude.
Sinds 2005 geeft Dantumadeel ’82 een schouderklop aan organisaties of personen welke de samenleving in het algemeen een goede dienst bewijzen. Verleden jaar kreeg de stichting Paardensport Driesum – Wouterswoude de schouderklop.
Dit jaar waren de Roemenië-werkgroepen uitgenodigd om de schouderklop in ontvangst te nemen. Jarenlang zetten ze zich steeds weer in ten dienste van de samenleving in Roemenië. Een schouderklop is daarom wel verdiend.
De stichting Mâerişte uit Damwoude, Stichting Hulp Transport Roemenië uit Zwaagwesteinde, Roemenie Comité Rinsumageest en de stichting Stipe oan East-Europa uit Broeksterwoude kregen tijdens de ledenvergadering van voorzitten Uitzen de Vries de schouderklop, een enveloppe met inhoud en een mooie bos bloemen.

(nog geen foto beschikbaar)