Kandidatenlijst

Kandidatenlijst Gemeentebelangen Dantumadiel 2022

1. Kees Wielstra Rinsumageast

2. Sara Braaksma Wâlterswâld

3. Thealize Kooistra- Roorda Damwâld

4. Grietje de Boer- Hilarides De Westereen

5. Tako van Wieren De Westereen

6. Douwe Koonstra Driezum

7. Gaatze de Vries Rinsumageest

8. Wietze Stienstra De Westereen

9. Wijbren Heidstra De Westereen

10. Tjeerd Annema Feanwâlden

11. Albert Wijbenga De Westereen

12. Pieter van der Bij Rinsumageast

13. Hotze van Dijk Damwâld

14. Jouke Dantuma Driezum

15. Romke Postma Damwâld

16. Pieter Oegema De Westereen

17. Tjeerd Rintjema Damwâld

18. Tjipke Rozema De Falom

19. Willem Feenstra Damwâld

20. Gerrie Franken Bûtenpost

21. Pieter Jan Heidstra De Westereen

22. Baukje van Hijum Damwâld

23. Uitzen de Vries Mûnein