meentebelangen-Dantumadiel-Historie-Raadsverkiezingen-campagnevoeren-bij-het-winkelcentrum-te-Damwâld-b