2014 – Raadsverkiezingen campagnevoeren bij het winkelcentrum te Damwâld

“De landelijke politiek houdt u voortdurend een worst voor, van de lokale partij Dantumadeel’82 krijgt u een echt lekker broodje worst.” Met dit motto stond het campagneteam van Dantumadeel’82 vorige week met een succesvolle campagneactie bij het winkelcentrum en bij het voetbalveld van De Westereen en Feanwâlden. Zaterdag 15 maart stond het campagneteam met Romke’s grote barbecue bij het winkelcentrum te Damwâld. Velen lieten zich het broodje worst lekker smaken, ze kregen tevens wat informatie over de standpunten van Dantumadeel’82 en het advies: Stem woensdag 19 maart, stem op Dantumadeel’82.