2007 – Sije Heidstra krijgt Koninklijke onderscheiding

2007 bestond Datumadeel ’82 25 jaar, zaterdag 24 maart was er een geslaagde jubileumviering in het dorpshuis te Broeksterwoude. Hoogtepunt van de receptie was het door burgemeester Aalberts uitreiken van een Koninklijke onderscheiding aan Sije Heidstra. Sije werd tot lid in de orde van Oranje Nassau benoemd.