Hotze van Dijk krijg als dank en ter herinnering van zijn 25-jarig lidmaatschap van Dantumadeel’82 een fraai herinneringsbord, het bord wordt uitgereikt door Jouke Dantuma.