Gemeentebelangen-Dantumadiel-Historie-Jacob-en-Harke-van-der-Meulen-25-jaar-jaar-lid