Toneelvereniging ‘It moat kinne’ – 2006

In 2006 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toneelvereniging ‘It moat kinne’ te Broeksterwâld en de Falom.

“Grensverleggend”, zo typeerde lijsttrekker Jouke Dantuma van Dantumadeel ’82 de toneelvereniging “It moat kinne” uit Broeksterwoude vrijdagavond in een bomvol dorpshuis De Pipegael .
Regisseur Sake van der Wal en zijn opvolgster Antje Soepboer mochten de jaarlijkse prijs (oorkonde, bloemen en enveloppe met inhoud), dit jaar in ontvangst nemen.
De schouderklop is bedoeld voor mensen of verenigingen die zich verdienstelijk maken in de gemeente Dantumadeel.