Gemeentebelangen-Dantumadiel-PROGRAMMA-GEMEENTEBELANGEN-DANTUMADIEL-VASTGESTELD