De lijstaanvoerders van Gemeentebelangen Dantumadiel v.l.n.r.: Romke Postma (4), Bonnie van der Velde (5),
Vivian Tiemersma (2), Kees Wielstra (1) 
en Wietse Stienstra (3).

De top 5 van de kandidatenlijst van Gemeentebelangen Dantumadiel

Kees Wielstra (36) is door de leden gekozen als lijstaanvoerder van Gemeentebelangen Dantumadiel. Kees is tot aan de verkiezingen fractievoorzitter van Dantumadeel ’82 en houdt zich in de gemeenteraad vooral openbare ruimte, verkeer, bouwen en gemeentebestuur. In het dagelijks leven coördineert hij als civieltechnisch ingenieur grond- weg- en waterbouw projecten.

De tweede op de lijst is Vivian Tiemersma uit Damwâld, 22 jaar jong en zal daarmee waarschijnlijk het jongste raadslid zijn in de komende raadsperiode. Vivian volgt de studie ‘docent maatschappijleer’ aan de NHL en kan vanuit de kennis die ze daar heeft opgedaan een belangrijke rol spelen in de raadsfractie, vooral op sociaal gebied. Maar vooral haar grote netwerk onder de jongeren is van belang in de raad, omdat de behoeftes van de jongere inwoner van de gemeente tot nu toe onderbelicht zijn in de raad.

Nummer 3 is Wietse Stienstra. Wietse heeft een bouwkundige achtergrond en zit tot aan de nieuwe raadsperiode in de raad voor LLD. Wietse Stienstra is een echte volksman en een Westereender in hart en nieren. Hij heeft zich vanuit zijn sterk sociale hart in de afgelopen tijd vaak ingezet voor de belangen van minderbedeelden in de gemeente, maar ook voor het omlaag brengen en houden van de gemeentelijke belastingen.

Plaats 4 wordt ingevuld door Romke Postma (41) uit Damwâld. Romke is eigenaar van een autobedrijf in Damwâld en houdt zich daarnaast met zijn snel groeiende bedrijf Dual Fuel bezig met innovatieve duurzame brandstofsystemen. Omdat Romke een bedrijfskundige achtergrond heeft, heeft hij veel inzicht in de organisatorische aspecten van de gemeente, zoals financiën, bedrijfsvoering en contractuele zaken. Dit zijn voor Dantumadiel belangrijke onderwerpen, vooral vanwege de ambtelijke fusie DDFK-gemeenten.

De vijfde op de lijst is Bonnie van der Velde (44) uit Feanwâlden. Ze werkt als kindercoach binnen haar eigen praktijk Hartenwijzer. Daarnaast werkt ze als pedagogisch specialist bij een kinderopvangorganisatie. Bonnie is erg betrokken in het dorp Feanwâlden en zet graag haar beste beentje voor als het over het leven in de dorpen gaat en heeft een passie voor jeugdzorg.

1. Kees Wielstra
2. Vivian Tiemersma
3. Wietse Stienstra
4. Romke Postma
5. Bonnie van der Velde
6. Wybren Heidstra
7. Sara Braaksma
8. Tjeerd Annema
9. Thealize Roorda
10. Hotze van Dijk
11. Pieter van der Galiën
12. Pieter Jan Heidstra
13. Nirmala Biharie
14. Jouke Dantuma
15. Dick Koonstra
16. Bjinze Visser
17. Floris Bakker
18. Tjeerd Rintjema
19. Jelle Stienstra
20. Popke Postma
21. Tjalling Olijnsma
22. Pieter Oegema
23. Anneke Machiela
24. Jappie van der Meulen
25. Tjipke Rozema
26. Gerrie Franken
27. Uitzen de Vries
28. Liekele de Boer

Actueel nieuws

Agenda

  1. Raadsvergadering

    24 apr @ 19:30
  2. Fractievergadering

    21 mei @ 20:00 - 22:00
  3. Raadsvergadering

    29 mei @ 19:30
Gemeentebelangen Dantumadiel gaat voor het verder versoepelen van de welstandsregels. Wat vindt u?
  • Voeg een antwoord toe