Thea Wijnsma

Thea Wijnsma

Voorzitter

Westerbolwerk 12
9101 MG Dokkum
06 – 1379 5777
ttwijnsma@gmail.com

Geert Schaafsma

Geert Schaafsma

Linking pin bestuur – fractie

Foarstrjitte 51
9271 KG De Westereen
0511 – 441952
geertschaafsma@kpn.nl

Pieter van der Galiën

Pieter van der Galiën

Secretaris

Pieter Durksstrjitte 16
9108 ML Broeksterwâld
06 – 5388 2506
p.vandergalien1@knid.nl

Wybren Heidstra

Wybren Heidstra

Linking pin bestuur - fractie
Gerrie Franken

Gerrie Franken

Penningmeester

Dr. Postmastraat 12
9285 RJ Buitenpost
06 – 11183423
gerriefranken@hotmail.com

Hotze van Dijk

Hotze van Dijk

Lid

Gerben Postmastrjitte 18
9104 ED Damwâld
0511 – 423182
info@bouwadviesvandijk.nl

Actueel nieuws

Agenda

  1. Raadsvergadering

    30 okt @ 19:30
  2. Raadsvergadering

    27 nov @ 19:30
  3. Raadsvergadering

    18 dec @ 19:30
Gemeentebelangen Dantumadiel gaat voor het verder versoepelen van de welstandsregels. Wat vindt u?
  • Voeg een antwoord toe