Artikelen door Gemeentebelang Dantumadiel

Roemenië stichtingen in Dantumadiel – 2008

In 2008 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan 4 Roemenië stichtingen in Dantumadiel. ‘Stichting Mâeriste’ te Damwâld. ‘Stichting Hulp Transport Roemenië’ te De Westereen. ‘Roemenië Comité Rinsumageest’ te Rinsumageast. ‘Stichting Stipe oan East-Europa’ te Broeksterwâld. Tekst op de oorkonde: ‘Voor haar inzet ten dienste voor de samenleving in Roemenië’ Dinsdagavond hield Dantumadel ’82 haar jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis de Pipegael […]

Toneelvereniging ‘It moat kinne’ – 2006

In 2006 werd het ‘Skouderklopke’ uitgereikt aan Toneelvereniging ‘It moat kinne’ te Broeksterwâld en de Falom. “Grensverleggend”, zo typeerde lijsttrekker Jouke Dantuma van Dantumadeel ’82 de toneelvereniging “It moat kinne” uit Broeksterwoude vrijdagavond in een bomvol dorpshuis De Pipegael . Regisseur Sake van der Wal en zijn opvolgster Antje Soepboer mochten de jaarlijkse prijs (oorkonde, bloemen en […]

,

Programma Gemeentebelangen Dantumadiel vastgesteld

In de eerste ledenvergadering van Gemeentebelangen Dantumadiel is het partijprogramma van de partij vastgesteld. Het programma onderscheidt zich ten opzichte van de programma’s van andere partijen doordat er hele concrete zaken in staan waar de partij zich in de komende periode voor wil inzetten. Programma’s van politieke partijen zijn vaak op hoofdlijnen geschreven, waardoor een […]

,

Eén lokale partij in Dantumadiel

De twee lokale politieke partijen Dantumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantumadiel gaan vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verder als één lokale partij. De nieuwe naam van de partij is “Gemeentebelangen Dantumadiel”. In de afgelopen periode is door de besturen van Lagere Lasten Dantumadiel en Dantumadeel ’82 de toekomst van de lokale politieke partijen in […]